Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viaundonee undonee
0050 2ce1 390

politiho:

web-wrecker:

heckifiknowcomics:

hang in there buddy.

He?

wackd:

somethingfangirly:

just-shower-thoughts:

Every computer needs a “cleaning keyboard” mode where the keys would be inactive while you wipe them down

why not just clean it while the computer is shut down?

while the computer is what now

Reposted fromjaphy japhy viaundonee undonee
0306 3cd3 390
Reposted frompimpus pimpus viaundonee undonee
2011 ebe3 390
Reposted fromgrarzynka grarzynka viaundonee undonee
1238 bdb7 390
Reposted fromkattrina kattrina viaundonee undonee
0729 1fd1 390
Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan viaundonee undonee
6349 df93 390
"Gwiezdne Napierdalanki"
Reposted fromdobry dobry viaundonee undonee
1031 fc7f 390
Reposted fromaniakot aniakot viaundonee undonee
1820 dacf 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaundonee undonee
8367 127a 390
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaundonee undonee
7532 c7b9 390
Reposted fromsaku saku viaundonee undonee
3920 43df 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaundonee undonee
9892 e083 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaundonee undonee
5234 0c31 390
Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viaundonee undonee
5478 d7b0 390
Reposted fromscarletmikasa scarletmikasa viaundonee undonee
3287 fdba 390
Borszewicz
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie... A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
- Janusz Leon Wiśniewski 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl