Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
5395 2bc5 390
Reposted fromlordsoth lordsoth viawszystkodupa wszystkodupa
4709 cf78 390
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawszystkodupa wszystkodupa
3402 2cb4 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
5989 48d9 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianikotyna nikotyna
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
po imprezie zabierz mnie na kawę
powiem co i jak
skąd to morze łez
bo ja nadal pojąć nie potrafię
jak łatwo przyszło ci tak zostawić mnie
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
2971 c92b 390
Reposted fromzciach zciach viaqlaumax qlaumax
5566 c3eb 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarisky risky
8334 ea62 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawszystkodupa wszystkodupa
6477 22f6 390

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawszystkodupa wszystkodupa
6067 5cc4 390
6784 9eba 390
9163 e13f 390
N/Y Line 6 
at 23 Street Station to Downtown
Reposted fromEmisja Emisja viawszystkodupa wszystkodupa
8543 8a1c 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
9842 cac5 390
Reposted fromMtsen Mtsen viawszystkodupa wszystkodupa
4841 685b 390
Reposted frommalice malice viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl