Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9975 d9ff 390
Reposted fromcontigo contigo viawszystkodupa wszystkodupa
"Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów"
— S. Cielińska
3916 2eba 390
Reposted fromirmelin irmelin viawszystkodupa wszystkodupa
3009 c459 390
5574 c22a 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viawszystkodupa wszystkodupa
2260 bdd3 390
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viawszystkodupa wszystkodupa
3588 80fe 390
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaundonee undonee
7498 68bc 390
Reposted fromEkran Ekran viaundonee undonee
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viaundonee undonee

ambitiousbard:

spookmallow:

my favorite thing about kermit the frog is that sometimes he makes this face

image
image
Reposted fromequineribbon equineribbon viaundonee undonee

c0deinee:

I just wanna hold your stupid hand and make you laugh and kiss you a lot ok

2850 b58e 390
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaundonee undonee
6513 2081 390
Reposted fromamatore amatore viaundonee undonee

BIRD: I eat things your size, but not like you
CAT: I eat things like you, but not your sizeReposted fromLogHiMa LogHiMa viaundonee undonee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl